Fragment z recenzji prof. dr hab. Eugenii Rostańskiej – rzeczoznawczyni MEN, specjalistyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

„Program Na tropach matematyki w sposób pozytywny odbiega od standardowego programu wychowania przedszkolnego – jest faktycznie zorientowany na dziecko i jego potrzeby. (…) Przyjęte założenia realizowane są przez tworzenie atrakcyjnego środowiska wychowawczo-dydaktycznego, postawę dialogową wychowawców, eksplorację najbliższego otoczenia. (…) Wszystko to sprzyja naturalnemu pędowi dziecka do rozwoju. (…) umiejętności badawcze, wysoce wyeksponowane w programie, są decydujące dla przyszłości edukacyjnej dziecka, ale także w dorosłym życiu człowieka.”

prof. dr hab. Eugenia Rostańska