Grupy terapeutyczne

Do grupy terapeutycznej uczęszcza maksymalnie piątka dzieci. Oferujemy opiekę psychologa, pedagogów specjalnych, logopedy, neurologopedy, fizjoterapeutów. Tworzymy wyjątkowe, przyjazne warunki terapii i edukacji, oparte na podążaniu za potrzebami dziecka oraz poszerzaniu jego strefy komfortu.

Bazujemy na mocnych stronach dziecka i pomagamy kompensować i stymulować zaburzone obszary funkcjonowania. Terapia w naszym przekonaniu to zabawa, która pomaga dziecku się rozwijać.

img

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej następuje w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz obserwację, prowadzoną w trakcie wcześniej umówionych odwiedzin w przedszkolu. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się